बंद करे

झारिया राजस्व

अंचल झरिया

संख्या संख्या

 अंचल का नाम

हल्का न.

गांव का नाम

थाना संख्या

खाता संख्या

सभी सामान्य खातों नहीं

केशर इंडिया खाता

ड्यूटेरिक बोर्ड रेलवे कंपनी जिला परिषद खाता

1

झरिया

 प्रथम

 होरलाडीह

132

63, 69, 87, 91, 92, 64, 88, 89

2

 कपुरगडा

136

13

3

 बोर्रागडा

137

28, 2 9

4

 गोपालीचक

138

28, 2 9

5

 भगतडीह

139

24, 26, 27, 144, 102, 127, 128, 103

2, 8, 147

6

 बस्ताकोला

140

38, 54, 3 9, 55

7

 भेढाकाटा

141

17, 106, 18, 20, 21

1

झरिया

द्वितीय

भागा

123

2, 3, 4, 5

2

 पथ्याडीह

124

29, 26, 27, 32, 30, 31

3

 लोदना

125

29, 32, 34, 38, 30, 3 9, 40

4

 मधुबन

126

12, 13, 14

5

 कुनामा

127

17, 18

6

 तिसरा

147

53, 71, 74, 54, 72, 75, 76, 77

1

झरिया

तृतीय

फतेहपुर

130

26, 27, 2 9, 24, 47

2

दुर्गापुर

129

2

3

पांडेयबेड़ा

128

4

 दोबारी

142

17, 18

5

 नया कनाली

143

1

6

घनुआडीह

144

2 4

7

 गोलकडीह

146

5 6
1 झरिया

चतुर्थ

झरिया

131

38, 443, 464, 472, 492, 50 9, 511, 537, 538

550, 552, 55 9, 560, 564, 56 9, 574, 576, 577

580, 583, 586, 588, 5 9 0, 591, 596, 597, 600

601, 607, 616, 618, 654, 665

462, 510, 565, 584, 538, 602 671

666 (खान बोर्ड),

667 (जल बोर्ड)

668, 669 670

1

झरिया

 पांचवी

 नुनकीडीह

109

29, 30

2

 जोरापोखर

110

100, 107, 111, 114, 116, 118,

121124, 128, 135, 145, 101, 136

146, 148, 14 9

3

 डुगरी

111

65, 66

4

जमाडोबा

133

59, 60, 61, 62

5

 भुतगडिया

134

28, 2 9

6

 सिरगिजा

135

4, 2 9, 31, 33, 5, 32

7

 जीतपुर

108

4, 6, 11, 16, 21, 24, 26, 28, 34, 25, 37

39, 42, 44, 47, 49, 51, 52, 55, 56

1

झरिया

छठी

 नुनुडीह

115

27, 26

2

 राधाचक

116

1 1

3

 भाटडीह

117

2, 4, 6, 8, 10, 28 34 33

4

 भुलनबरारी

118

22, 23, 2, 4, 7, 11, 13, 14, 17, 48

5

 ब्रहमणबरारी

119

2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

6

जयरामपुर

120

4, 8, 26, 41, 42

7

बागवानी

121

4, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 24, 25

8

 जियलगोडा

122

8, 14, 16, 17, 18, 22, 46

9

 जिनागाडा

156

15, 21, 22, 28, 35, 16, 27

10

 पारबाद

157

25, 29, 44 37 36

1

झरिया

सातवीं

फतेहपुर

130

26, 27, 2 9, 24, 47

2

दुर्गापुर

129

2

3

पांडेवीरा

128

4

 दोवारी

142

17, 18

5

 नया कनाली

143

1

6

 घनुआडीह

144

2 4

7

 गोलकडीह

146

5 6

1

झरिया

आठवीं

 अपर कांड्रा 

166

49, 62

2

 हेथ कांड्रा

167

40

3

 टासरा

168

11, 79

4

 रोहड़ाबांध

169

24, 96, 103, 105

5

 चकचिटाही

170

9

6

 मनोहरताण्ड

173

21, 24, 26, 30, 32, 35, 56, 63, 74

1

झरिया

 भौरा

112

74, 75

2

 गोखुटी

113

20, 21

3

 महुलबनी

114

20

4

 चन्दावाद

159

50, 51, 55, 56

5

 परघाबाद

160

30, 33, 35, 36, 47

6

 सावरडीह

161

बीसीसीएल द्वारा कुल भूमि

7

 सुतीकडीह

163

वही

8

 पाथरडीह

162

17, 24, 28, 32, 36, 48

9

 सुदामडीह

164

बीसीसीएल द्वारा भूमि भूमि

10

 चासनाला

165

21 9, 1 9 3